Biogram

MAŁGORZATA SIKORA-GACA – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; specjalista ds. funduszy strukturalnych. W 2007 roku ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskując tytuł magistra – spec. Integracja europejska. W 2008 roku odbyła staż naukowy w Ambasadzie RP w Republice Mołdawii. W 2010 roku na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obroniła dysertację doktorską, poświęconą systemowi partyjnemu Republiki Mołdawii, której promotorem był prof. zw. dr hab. Jacek Knopek.

Kierownik i koordynator projektów współfinansowanych ze środków UE. W latach 2009-2012 organizator i uczestnik wielu misji gospodarczych organizowanych na rynkach zagranicznych (m.in. Białoruś, Kazachstan, Chorwacja, Węgry, Rosja, Armenia, Gruzja, Turkmenistan, Łotwa i Mongolia). W latach 2011-2018 adiunkt na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej i opiekun spec. Zarządzanie projektami europejskimi. W latach 2012-2018 koordynator projektów współrealizowanych z czołowymi instytucjami kultury w Polsce i za granicą. Ekspert ds. projektów „twardych” – inwestycyjnych. Od 1.03.2018 roku adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek zarządu w sekcji Przywództwo polityczne PTNP. Członek International Political Science Association (IPSA) oraz European Union Studies Association (EUSA) – EU Political Economy Interest Section. Członek Rady naukowej w Instytucie Zdrowia Sofra. Członek grupy badawczej w projekcie międzynarodowym ,,Party Leaders Database” (http://party-leaders.eu/).

Promotor 29 prac licencjackich i 34 prac magisterskich.

W latach 2015-2017 sekretarz redakcji czasopisma „Symbolae Europaeae”. W roku 2016 recenzent w czasopiśmie „Pogranicze. Polish Borderland Studies”.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych są systemy partyjne Europy Wschodniej (szczególnie Republiki Mołdawii) oraz Fundusze europejskie. Tematyką tych ostatnich zajmuje się od 2007 roku, co przekłada się na współpracę w tym zakresie z sektorem prywatnym i publicznym.

Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, projekty europejskie, rozliczanie dotacji unijnych, systemy partyjne, Mołdawia.